Cuardaigh

Taba 1

Taba 2

Bain Súp As! - Rang 5 agus 6


Treoir maidir le múineadh na gramadaí

Gaeilge - Rang 5 agus 6

Is é aidhm na hacmhainne seo ná aird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú ar struchtúir na Gaeilge mar chur chuige leis an bhfeasacht agus leis an gcruinneas teanga a chur chun cinn. Thíos, tá sraith ceachtanna, gníomhaíochtaí agus cluichí a fhorbróidh feasacht na bhfoghlaimeoirí ar spriocstruchtúir ar leith. Is cur chuige fócasaithe ar fhoirm na teanga atá i gceist le gach ceacht. Téann an achmainn seo i ngleic le laigí cruinnis ar bhealach atá pléisiúrtha, spraíúil agus ina bhfuil an foghlaimeoir lárnach gníomhach.

Tá moltaí don mhúinteoir ag dul le gach ceacht. Le leas agus tairbhe iomlán a bhaint as an acmhainn seo, tá sé tábhachtach go mbeidh tuiscint mhaith ag an múinteoir ar na bunphrionsabail a bhaineann leis an gcur chuige fócasaithe ar fhoirm na teanga a chur i bhfeidhm.

Is féidir an tsraith iomlán a íoslódáil anseo.

 

Nótaí d'úsáideoirí

Aonad 01 A - Inscne

Aonad 01 B - Scéal Bain. & Fir.

Aonad 01 C - Scéal Bain. & Fir. Leagan Digiteach

Aonad 01 D - Scéal Bain. & Fir. Leagan Digiteach

Aonad 01 E - Cluichí Teanga Inscne

Aonad 01 F - Cluiche na gCártaí Inscne

Aonad 01 G - Bileog Oibre Inscne

Aonad 01 H - Bileog Oibre Inscne & Teangacha EIle

Aonad 01 I - Tionscnaimh na bhFoghlaimeoirí

Aonad 01 J - Réamhscrúdú & Iarscrúdú

Aonad 02 - Cúpla

Aonad 03 - Cé mhéad

Aonad 03 - Cé mhéad agus Cúpla

Aonad 04 - An bhfuil cead agam & an féidir liom

Aonad 04 - Tráth na gCeist

Aonad 05 - An Fleiscín

Aonad 06 - An Fleiscín & Ceannlitir

Aonad 07 - Éire, in Éirinn, ... na hÉireann

Aonad 08 - Gruaig & Súile

Aonad 08 A - An Réamhfhocal 'ar'

Aonad 09 - Na Bunuimhreacha

Aonad 09 A - Cluiche na gCártaí Uimhreacha

Aonad 10 - Dhá & an dá

Aonad 11 - Go & go dtí an

Aonad 12 - Na Réamhfhocail le guta

Aonad 13 - An Iomarca

Aonad 14 - An Tuiseal Ginideach - Cén uair

Aonad 15 - An Tuiseal Ginideach - An Chéad Díochlaonadh

Aonad 16 - An Tuiseal Ginideach - An Dara Díochlaonadh

Aonad 17 - An Tuiseal Ginideach - An Tríú Díochlaonadh

Aonad 18 - An Tuiseal Ginideach - An Ceathrú Díochlaonadh

Aonad 19 - An Tuiseal Ginideach - An Cúigiú Díochlaonadh

Aonad 20 - Tíortha na hEorpa sa Tuiseal Ginideach

Aonad 21 - Na Briathra Neamhrialta san Fhoirm Cheisteach

Aonad 22 - An Briathar san Fhoirm Cheisteach

Aonad 23 - An Briathar san Fhoirm Dhiúltach

Aonad 24 - An Aidiacht Shealbhach

Aonad 25 - An Chlaoninsint

Aonad 26 - Tá mé á dhéanamh - Ainm Briathartha

Aonad 27 - Deachtú Snasta - Réamhfhocail & Urú

Aonad 27 A

Aonad 28 - Deachtú Snasta - Réamhfhocail & Séimhiú

Aonad 29 - Deachtú Snasta - Is

Aonad 29 A

Aonad 30 - Deachtú Snasta - Bliain

Aonad 30 A

Aonad 31 - Deachtú Snasta - Ceann

Aonad 32 Deachtú Snasta - Uair

Aonad 33 - Deachtú Snasta - Uair an Chloig

Aonad 34 - Deachtú Snasta - Uimhreacha Pearsanta

Aonad 35 - Deachtú Snasta - Treonna

Aonad 36 - Deachtú Snasta - Modh Ordaitheach

Aonad 37 - Deachtú Snasta - Aimsir Láithreach

Aonad 38 - Deachtú Snasta - Aimsir Chaite

Aonad 39 - Deachtú Snasta - Aimsir Fháistineach

Aonad 40 - Deachtú Snasta - Modh Coinníollach

Inneacs