Cuardaigh

Taba 1

Taba 2

Bolcánacht


Físeán Teagaisc le Bileog Oibre

Tíreolaíocht - An tSraith Shóisearach

Cabhróidh an físeán seo leat an tíreolaíocht fhisiceach a thuiscint. Is ceann de shraith 10 bhfíseán atá ann. Is é an tUasal Seán Ó Grádaigh (Scoil an Oideachais, OÉ Gaillimh) a chuireann na físeáin i láthair. Is áis luachmhar iad na 10 bhfíseán seo do scoláirí atá ag déanamh staidéir ar Thíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí agus Sinsearaí. Tá bileoga oibre mar thaca leo freisin.

 

Bolcánacht - Físeán

Bolcánacht - Bileog Oibre