Glasraí


Glasraí.pptx

Cur i láthair ar na nótaí ranga glasraí

Eacnamaíocht Bhaile - An tSraith Shinsearach

Beidh na nótaí seo úsáideach don mhúinteoir. Tá deiseanna measúnaithe fite fuaite sa chur i láthair freisin chun na scoláirí a choimeád dírithe ar an tasc.

Torthaí Foghlama: 1.3.2, 1.1.1, 1.2.2, 1.3.4

Glasraí