Ceardlann i mBosca


Ceardlann chun tacú leis an bhfeachtas Bíodh Tuiscint Agat ar na Meáin

Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha – An tSraith Shóisearach

Acmhainní chun tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt faoin gearrchúrsa Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha. Cruthaithe ag an Dr. Ricardo Castelliini da Silva ó EDMO.

Tá cúig acmhainn ar fáil thíos:

 

Sleamhnáin

Sleamhnáin – Struchtúr agus Cur Síos

Cur Síos Ginearálta

Acmhanní d’Éascaitheoirí

Bileog do na Rannpháirtithe

 

Is féidir leagan ineagartóireachta a do na hacmhainní a fháil anseo.

Suíomhanna Úsáideacha

Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin - ar fáil anseo.

Litearthact sna Meáin, Éire – ar fáil anseo.

Tá leabhráin dhigiteacha de na hacmhainní ar fail thíos.

Sleamhnáin – Leabhrán Digiteach

Sleamhnáin – Struchtúr agus Cur Síos – Leabhrán Digiteach

Cur Síos Ginearálta – Leabhrán Digiteach

Acmhanní d’Éascaitheoirí – Leabhrán Digiteach

Bileog do na Rannpháirtithe – Leabhrán Digiteach

Sleamhnáin

Sleamhnáin – Struchtúr agus Cur Síos

Cur Síos Ginearálta

Acmhanní d’Éascaitheoirí

Bileog do na Rannpháirtithe