Sceitimíní


Sceitimíní - Gníomhaíochtaí Gaeilge agus Drámaíochta.pdf

Gníomhaíochtaí Spraíúla don Seomra Ranga

Gaeilge – Áiseanna Scoile Uile

Tá ábhar nua curtha leis an leagan seo de Sceitimíní: Gníomhaíochtaí Gaeilge agus Drámaíochta chun tacú le múinteoirí Curaclam Teanga na Bunscoile (2019) a chur i bhfeidhm agus chun díriú ar na béimeanna atá i gCuraclam na Bunscoile (2023). Mar a bhí sa leagan eile, tá moltaí i gCuid 1, 2 agus 3 do ghníomhaíochtaí spreagúla Gaeilge chun cur chuige spraíúil san fhoghlaim a chur chun cinn. Baineann na codanna nua i gCuid 4, 5 agus 6 le ról na Gaeilge i réimsí eile de shaol an pháiste agus le réimsí a bhfuil béim orthu i gCuraclam Teanga na Bunscoile (2023). Baineann Cuid 7, 8 agus 9 le cur chuige FCÁT do mhúineadh na drámaíochta. Tá áiseanna don mhúinteoir ranga ar fáil i gCuid 10 agus 11.

Ar fáil thíos.

Leabhrán dhigiteach ar fáil anseo.

 

Scríofa ag Claire M. Dunne.

 

Sceitimíní - Gníomhaíochtaí Gaeilge agus Drámaíochta