Cuardaigh

Taba 1

Taba 2

Asal - Taisce Tuisceana


Taisce Tuisceana - Acmhainní Léitheoireachta Bunscoile

Gaeilge - Rang 1 agus 2

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an gcleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta, scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na bpáistí ag an am céanna. Tá réimse d’ábhair spreagúla sna pacáistí, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Tá 5 phacáiste ar fad in Taisce Tusiceanna Sraith 1 agus Sraith 2. Tá íomhánna d’ainmhithe ar na boscaí le hidirdhealú a dhéanamh eatarthu:
Tá Asal ar chártaí bhosca A. Tá Béar ar chártaí bhosca B. Tá Caora ar chártaí bhosca C. Tá Dobhareach ar chártaí bhosca DTá Eilifint ar chártaí bhosca E.

Ar fáil thíos.

Is féidir an tsraith iomlán a íoslódáil anseo.

Tá gníomhaíochtaí breise agus físeáin ar fáil ar shuíomh CCEA ag an nasc seo.

Treoir don Mhúinteoir - Asal

Seicliosta - Asal

Freagraí - Asal

Lá Sneachta

An tEarrach

An Samhradh

An Fear Dóiteáin

Liam an Liathróid

An tOchtapas Óg

Síog na bhFiacla

Na Síoga

Clós na scoile

An Dochtúir

An Bháisteach

Fliuch Báite

An Maor Tráchta Scoile

Oíche Shamhna

An Trá

Mo Chairde

An Nollaig

Coinín na Cásca

Ainmhithe sa Choill

Mé Féin

Lá Fhéile Vailintín

Lá Breithe Sona Duit

An Feirmeoir

Mo Theach

Peata Róisín