Club Leabhar Iar-bhunscoile - Art Abú


Leabhrán do Scoláirí Iar-bhunscoile.pdf

Cur i latháir, leabhrán, gluais, ábhar tacaíochta, póstaer agus gníomhaíochtaí

Gaeilge - An tSraith Shóisearach

Acmhainní tacaíochta foilsithe mar chuid de Chlub Leabhar COGG. Tá na hacmhainní seo bunaithe ar an leabhar Art Abú.

Tá na hacmhainní ar fáil thíos nó is féidir iad go léir a íoslódail anseo.

Ina measc tá:

- Leabhrán na scoláirí

- Póstaer

- Cur i láthair

- Gníomhaíochtaí

- Ábhar tacaíochta do mhúinteoirí

- Gluais

Leabhrán na Scoláirí

Póstaer

Cur i Láthair

Gníomhaíochtaí

Ábhar Tacaíochta

Gluais