Feisteas a dhearadh


Feisteas a dhearadh.docx

Caithfidh an scoláire culaith a dhearadh le haghaidh ócáide

Eacnamaíocht Bhaile - An tSraith Shóisearach

Leagann an tsraith shóisearach an-bhéim ar chruthaitheacht mar chuid den phróiseas foghlama. Is minic a bhíonn ceist mar seo ar an bpáipéar scrúdaithe.

Torthaí Foghlama: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9

Feisteas a dhearadh