Cuardaigh

Taba 1

Taba 2

Spreag an Ghaeilge le Spraoi


Spreag an Ghaeilge le Spraoi.pdf

Leabhrán an Mhúinteora agus Físeáin Tacaíochta

Gaeilge - Áiseanna Scoile Uile

Foilsíodh Spreag an Ghaeilge le Spraoi den chéad uair sa bhliain 2010. Ba chomhthionscnamh é idir an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Tá Spreag an Ghaeilge le Spraoi ar an bhfoilseachán is mó éilimh ag COGG, rud a dheimhníonn an úsáid shuntasach a bhaineann scoileanna as, agus rud a dheimhníonn an fiúntas a bhaineann leis. Is cúis áthais dúinn an dara heagrán a fhoilsiú, eagrán atá uasdátaithe agus ag teacht le Curaclam Teanga na Bunscoile atá á chur i bhfeidhm i scoileanna ó 2015 i leith.

Leabhrán digiteach ar fáil anseo.

Is féidir teacht ar ghearrthóga físe de na cluichí ag na naisc thíos.

Spreag an Ghaeilge le Spraoi

Cluichí Clóis – An tSraith Iomlán

Cluichí Clóis – Réamhrá

Thíos sa chuan

Mirlíní

Preabadh na liathróide

Teidí béar

Taobh le chéile

Má tá tú sásta leat féin

Eanáir, Feabhra

Isteach is amach trí na cloigíní gorma

Leabhar ar an gceann

Chuaigh Mamó chun an tsiopa

Ceann, guaillí, glúin is cos

Cas timpeall

Caith agus síos

Buachaillí agus cailíní

A Mháire beag

A haon, a dó, a trí

A Gharda, a Gharda