Sraith Póstaer


Póstaeir don Seomra Ranga Bunscoile

Gaeilge - Rang 5 agus 6

Sraith póstaer (ceann de caoga) ó Foinse agus COGG. Tá foclóir agus abairtí samplacha ar gach póstaer ,chomh maith le seanfhocal. Is féidir an póstaer a úsáid mar ábhar teagaisc chun an teanga ó bhéal a spreagadh sa rang nó é a úsáid mar thús cheacht scríbhneoireachta. 

Is féidir an tsraith iomlán a íoslódáil anseo.

Ag Dul Ar Scoil

Ag Ní Éadaí

Airgead & Cárta Creidmheasa

Áiseanna Scoile

Am Dinnéir

Am na gClár Teilifíse

An Fhómhar

An Geimhreadh

An Nollaig

An Nuacht

An Samhradh

An Siopa Leabhar

An tEarrach

Bricfeasta

Campáil

Ceol

Cineálacha Siopaí

Cluichí

Cóisir

Cur in Aithne

Éadaí Geimhridh

Éadaí Samhraidh

Éadaí Spóirt

Ealaín & Ceardaíocht

Gairmeacha Beatha

Gnáthlá

Lá Fhéile Pádraig

Lá Spóirt

Lón

M’éadaí Scoile

Turas Scoile

Tubaiste Nádúrtha

Troscán

Tinnis

An Teilifís

Stiúideo Teilifíse

Spórt

Sladmhargadh

Siopadóireacht Bhia

Seó Faisin

Scannáin

Sa Bhialann

Rialacha Scoile

Peata Nua

Obair Tí

Oíche Shamhna

Mo Theaghlach

Mo Theach

Mo Cholainn

Mo Chairde