Na Weatherbies


Suíomh Gréasáin

Eolaíocht – Naíonáin

Suíomh gréasáin le físeáin, leathanach oibre agus leabhair. Clúdaíonn na ceachtanna seo réimse leathan topaicí, Timthriall an Uisce, Ag Athsholáthar Cumhachta ar Dhóigh Nadúrtha, Fuinneamh In-athnuaite, Athchúrsáil agus neart eile.

Is féidir an suíomh a aimsiú anseo.

Is féidir na bileoga oibre a aimsiú anseo.

Is féidir cainéal YouTube na Weatherbies a aimsiú anseo.

Is féidir na leabhair a ordú anseo.

Is féidir féachaint ar na Weatherbies ar chainéal an BBC anseo.

Féach thíos le haghaidh na samplaí is déanaí ó na Weatherbies: Pailniú (físeán) agus Gearóid Gaoth agus a Lá Breithe (leabhar ar líne).

Pailniú

Gearóid Gaoth agus a Lá Breithe

Gearóid Gaoth agus a Lá Breithe cliceáil anseo.