Bainne - Líon na Bearnaí


Bainne - Líon na bearnaí.docx

Cuntas ar an tábhacht a bhaineann le bainne san aiste bia.

Eacnamaíocht Bhaile - An tSraith Shóisearach

Dar leis an taighde is déanaí, ní ólann déagóirí go leor bainne/ tairgí bainne sa lá atá inniu ann. Spreagfaidh an tasc seo iad bainne/ tairgí bainne a chur san áireamh agus iad ag pleanáil béile. Líonfaidh na scoláirí na bearnaí. Tugtar focail mar chabhair dóibh.

Torthaí Foghlama: 1.3.2, 1.1.1, 1.2.2, 1.3.4

Bainne - Líon na Bearnaí